Centrul de Ajutor FxPro - Glosar de Termeni

Spread (undefined)

Prețurile de cumpărare și vânzare sunt determinate de suma maximă pe care un cumpărător este dispus să o plătească pentru o unitate dintr-un anumit activ și suma minimă pe care un vânzător este dispus să o accepte pentru a vinde această unitate. Spread-ul este diferența dintre aceste două valori.