Centrul de Ajutor FxPro - Glosar de Termeni

Stoc (Stock)

Un stoc (acțiuni, șolduri) este un titlul de valoare care se poate tranzacționa și care îi acordă cumpărătorului dreptul de proprietate asupra unei părți a unei societăți, precum și o creanță asupra unui procent din activele și câștigurile sale (dividende). Cele două tipuri principale de stocuri sunt cele comune și cele preferate. Stocurile comune le dă dreptul proprietarilor la dividende, precum și de exprimare a votului la reuniunile acționarilor. Stocurile preferate le oferă deținătorilor dreptul la dividende mai mari, dar nu au drept de vot la ședințele acționarilor.