Centrul de Ajutor FxPro - Glosar de Termeni

Media Mobilă Simplă (MMS) (Simple Moving Average (SMA))

Mediile mobile simple reprezintă prețul mediu al unui activ pe o anumită perioadă de timp. Acestea sunt calculate prin adăugarea prețului de închidere pentru un anumit număr de perioade și apoi împărțirea rezultatului la numărul de perioade utilizate.